Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1989:6 föreskrifter och allmänna råd om förbudsanslag och varningsanslag samt om märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 1996-07-01

Författningsnummer

SÄIFS 1989:6

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan