Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SINDFS 1981:2 kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen (1961:568) om brandfarliga varor

SINDFS 1981:2 kungörelse med tillämpningsföreskrifter till förordningen (1961:568) om brandfarliga varor

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2001-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1981:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan