Till innehåll på sidan

Förslag till MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om hantering av explosiva varor.
Förslaget innehåller revideringar i delar av författningen MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor.

Remisstid

MSB önskar få in era synpunkter senast 10 september, 2023

Anledningen till revideringen är den våldsvåg av illegala sprängningar och inträffade olyckor med explosiva varor som skett under de senaste åren. Men det finns också ett behov att förtydliga reglerna och införa nödvändiga undantag från tillståndsplikten.

Svara på remissen

Vänligen ange diarienumret 2022-06371 i ert svar.

Svaret skickar ni med e-post eller brev till registrator@msb.se.

Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Sprid gärna till andra aktörer som ni tror kan vara intresserade av förslaget eller av att lämna synpunkter.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Shulin Nie shulin.nie@msb.se
eller Karin Mannerstedt Berg, Karin.MannerstedtBerg@msb.se

Senast granskad: 8 juni 2023

Till toppen av sidan