Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023)

Nu gällande föreskrifter (MSBFS 2020:9) får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2023.

MSBFS 2022:3 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2023-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2022:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Transport av farligt gods

Ersätter

Senast granskad: 8 december 2022

Till toppen av sidan