Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2004:12 allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar

SRVFS 2004:12 allmänna råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar

Detaljer

Status

Gällande från och med 2004-06-28

Författningsnummer

SRVFS 2004:12

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan