Till innehåll på sidan
Status: Gällande

SRVFS 2004:11 allmänna råd och kommentarer om ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss sanering

SRVFS 2004:11 allmänna råd och kommentarer om ersättning till kommuner för räddningstjänst och viss sanering

Detaljer

Status

Gällande från och med 2004-06-23

Författningsnummer

SRVFS 2004:11

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan