Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2020:11 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

MSBFS 2020:11 föreskrifter om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2003:10) och allmänna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRVFS 2004:4)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2021-01-01

Författningsnummer

MSBFS 2020:11

Författningstyp

Upphävandeförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 10 december 2020

Till toppen av sidan