Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2014:2 allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

MSBFS 2014:2 allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

Detaljer

Status

Gällande från och med 2014-03-04

Författningsnummer

MSBFS 2014:2

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan