Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2013:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

MSBFS 2013:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2013-02-01

Författningsnummer

MSBFS 2013:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan