Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2013:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

MSBFS 2013:1 föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner)

Detaljer

Status

Gällande från och med 2013-02-01

Författningsnummer

MSBFS 2013:1

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan