Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2018:11 föreskrifter och allmänna råd om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet

MSBFS 2018:11 föreskrifter och allmänna råd om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet

Detaljer

Status

Gällande från och med 2019-03-01

Författningsnummer

MSBFS 2018:11

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Krisberedskap och informationssäkerhet

Senast granskad: 15 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan