Till innehåll på sidan

Kommunikationsavdelningen

Avdelningens uppgift är att säkerställa myndighetens kommunikation, att den är tydlig och sammanhållen och bidrar till att nå gemensamt uppsatta mål.

Svenskt namn: Kommunikationsavdelningen (KA)

Engelskt namn: Communications Department

Organisation

Avdelningen delas in i fyra enheter. Avdelningen leds av en avdelningschef.

Kontakt

Stefan Anering, Vik chef avdelningen för kommunikation

Avdelningens uppgifter

Avdelningens uppgift är att säkerställa myndighetens kommunikation, att den är tydlig och sammanhållen och bidrar till att nå gemensamt uppsatta mål. I uppgiften ingår att vara sammanhållande för, att styra, inrikta, utveckla och stödja samt förvalta och följa upp myndighetens kommunikationsarbete.

Vidare ingår att utveckla och förvalta myndighetens redaktionella kanaler och myndighetens press- och kommunikationsberedskap.

Vidare ingår uppgifter för säkerhet i offentlig miljö samt för enskildas beredskap.

Enheter

 • Enheten för kommunikativ beredskap och samordning (KA-BS)

  Svenska namn: Enheten för kommunikativ beredskap och samordning (KA-BS)

  Engelskt namn: Communications Preparedness and Coordination Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens huvudsakliga uppgift är lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om att reglera, öva, hantera händelser, samordna och samverka, utbilda, leverera teknik och metodstöd, ge bidrag och ersättningar samt analysera och förmedla kunskap.

  I uppgiften ingår press- och kommunikationsberedskap.

 • Enheten för Krisinformation.se (KA-KI)

  Svenska namn: Enheten för Krisinformation.se (KA-KI)

  Engelskt namn: Krisinformation.se Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att utveckla och förvalta den myndighetsgemensamma portalen Krisinformation.se. I detta ingår olika informationskanaler på webb och i sociala medier såväl kommunikativt som tekniskt.

  I uppgiften ingår beredskapsfunktionen Krisinformation.se.

  www.krisinformation.se/

 • Enheten för kommunikationsutveckling (KA-KU)

  Svenska namn: Enheten för kommunikationsutveckling (KA-KU)

  Engelskt namn: Communications Development Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens huvudsakliga uppgift är att lämna kommunikativt stöd i frågor som handlar om styrning, stöd och utveckling av kommunikativ förmåga.

 • Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap (KA-SE)

  Svenska namn: Enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap (KA-SE)

  Engelskt namn: Safety in Public Environment and Preparedness Section

  Enheten leds av en enhetschef.

  Uppgift för enheten

  Enhetens uppgift är att samordna berörda aktörers arbete mot terrorism och antagonistiska hot i offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet genom att ta fram vägledningar för skyddsåtgärder.

  I uppgiften ingår också riskkommunikation för att öka individens motståndskraft och försvarsvilja vid kriser och krig samt stöd till aktörer i arbete med att informera invånare om krisberedskap och höjd beredskap. 

 

Senast granskad: 19 december 2023

Till toppen av sidan