Till innehåll på sidan

Totalförsvarsdag i Halmstad

I september 2019 besökte 1 700 gymnasieelever Halmstads totalförsvarsdag för att genom ett fartfyllt scenario lära sig hur man går från överraskad till förberedd. En ambitiös satsning, men även om din kommun/länsstyrelse planerar en mindre totalförsvarsdag finns det tips att hämta.

 

1 700 gymnasielever beökte Halmstads totalförsvarsdag. Foto: Försvarsmaktens tekniska skola
Gymnasieeleverna på garnisonsgården under scenariot. Foto: Försvarsmaktens tekniska skola.Hur agerar samhället vid kriser och krig? Vilket ansvar har du själv? Syftet med Halmstads totalförsvarsdag är att öka förståelsen för att vi som lever i Sverige har ett gemensamt ansvar för vår demokrati och frihet. Målet är att nå länets alla 3 000 gymnasieungdomar i årskurs två, något Halmstads projektgrupp hoppas kunna göra år 2020.

Totalförsvarsdagen är ett sätt för myndigheterna att öka medvetenheten avseende krisberedskap. Vi vill få ungdomarna att bli förberedda, inte överraskade, när krisen kommer, säger Robert Trupp, major på Luftvärnsregementet i Halmstad och projektledare för totalförsvarsdagen.

Totalförsvarsdagen arrangerar Försvarsmakten för tredje året tillsammans med länsstyrelsen, kommunen, regionen, räddningstjänsten, polisen, Kustbevakningen, Plikt- och prövningsverket, Försvarsutbildarna och Civilförsvarsförbundet.

Från olycka till terrorism, gråzon och höjd beredskap

Totalförsvarsdagen går av stapeln på Halmstads garnison. De stora ytorna behövs för att kunna samla nästan 2 000 personer och fordon. 

Dagen inleds med en fiktiv flygplansolycka. Ett filmklipp på storbildsskärmarna visar hur larmet tas emot av SOS Alarm. Scenariot utspelar sig sen på garnisonsgården när polis och räddningstjänst rullar in för att hantera skadade. Flygplanet spelas av en helikopter som rökfylls och statister spelar skadade. Händelserna på marken filmas och visas direkt på storbild. Samtidigt intervjuar Robert Trupp insatsledare som får förklara vad det är som händer och vilka konsekvenser händelsen får för samhället.

Scenariot utvecklar sig och det som började som en olycka visar sig sedan vara en kriminell handling som tillsammans med andra händelser i samhället leder till en gråzonssituation. Avslutningen är att regeringen fattar beslut om höjd beredskap och Försvarsmaktens soldater äntrar området i full stridsmundering , med vapen och stridsvagn. 

Scenariot utspelar sig under en timme och ger också en grundkunskap till eleverna om hur samhällets krisberedskap och totalförsvar fungerar.

Det behövs en grundplatta. Tidigare hade vi bara olika stationer som man gick runt till, men då är det någon grupp som kommer till basinformationen sist, säger Robert Trupp. 

Bra betyg från svår målgrupp

Det finns ofta en oro för hur totalförsvarsinformation och scenarier av det här slaget ska tas emot av nyanlända flyktingar eller personer som själva har upplevt krig.

Vi får mycket positiva reaktioner från dessa ungdomar. Ofta är det lärarna som är mer oroliga, säger Robert Trupp.

Ungdomar är en viktig, men också svår målgrupp att nå.

Det krävs mycket aktiviteter. Ungdomarna är vana att bli underhållna hela tiden. En fördel är att många är frågvisa, säger Robert Trupp. 

För att behålla engagemanget under dagen hålls en fototävling via Instagram. Första pris är en vevradio.

Gemensamt ansvar och plikt

Målgruppen, ungdomar i årskurs två på gymnasiet, är vald med omsorg. Fem till sex månader efter dagen får ungdomarna mönstringsunderlaget från Plikt- och prövningsverket. En tanke med dagen är att locka till tjänstgöring eller anställning hos Försvarsmakten eller hos någon annan av de deltagande myndigheterna.