Till innehåll på sidan

Utbildningsmaterial: Rädd eller beredd?

MSB har tagit fram utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? som innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning. Det kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar.

Har du hittat hit som privatperson? Här är sidan för dig:

Rädd eller beredd? för privatpersonerOm utställningen Rädd eller beredd:

Rädd eller beredd - en livsviktig utställning

Filmserie i flera format

Många har efterfrågat ett fördjupande men ändå grundläggande utbildningsmaterial för skolor, bostadsrättsföreningar och arbetsplatser,  och nu finns "Rädd eller beredd?".

Filmserien fördjupar innehållet i broschyren "Om krisen eller kriget kommer" I tre avsnitt får vi följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den. I jakten på svar möter Christoffer en frivillig motorcyklist, en psykolog, IT-experter och journalister. Hans beredskapsresa börjar med en gårdsstädning och slutar på en konstutställning. Filmserien finns teckenspråktolkad, syntolkad, textad på lättläst svenska och även textad på engelska.

Rädd eller beredd - teckentolkade filmer

Scenarioövning för grupper

I den tillhörande övningen ställs klassen/gruppen inför ett tänkbart kris-scenario som går att koppla till lokala risker. Ett av övningens huvudsyften är att deltagarna ska bli stärkta i att var och en kan bidra och göra skillnad i en svår situation.


Scenario: Spelplan

Scenario: Spelkort
Till övningen hör två olika handledningar. En för ledare av en vuxengrupp och en för lärare som ska guida elever.

Lärandemål för elever:

  • att kunna beskriva det egna ansvaret inför olika kriser och ge exempel på vad samhället har för ansvar.

  • att kunna beskriva hur de själva kan påverka sin egen och andras säkerhet vid en kris.

  • att kunna beskriva hur samhälle och individer kan påverkas av olika kriser.

I de sammanhang du själv ska berätta om att materialet finns, kan du använd säljmaterialet som finns som pdf och PPT. 

Återkom gärna med synpunkter, frågor och berättelser om hur det har fungerat att använda Rädd eller beredd? och/eller scenarioövningen. Skriv till beredskapsveckan@msb.se.

Publikation

Hur förberedd är du?

Publikationsnummer: MSB1572

Utgivningsår: 2021

Scenarioövning för grupper som kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar. Klassen/gruppen ställs inför tänkbara kris-scenarion som går att koppla till lokala risker. Till övni...

Omslagsbild för  Hur förberedd är du?

Publikationsnummer: MSB1572

Utgivningsår: 2021

Publikation

Rädd eller beredd? Ett utbildningsmaterial om hur vi kan hjälpas åt vid en kris eller ett krig : handledning för föreningar, arbetsplatser och andra grupper

Publikationsnummer: MSB1732

Utgivningsår: 2020

Scenarioövning för grupper som kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar. Klassen/gruppen ställs inför tänkbara kris-scenarion som går att koppla till lokala risker. Till övni...

Omslagsbild för  Rädd eller beredd? Ett utbildningsmaterial om hur vi kan hjälpas åt vid en kris eller ett krig : handledning för föreningar, arbetsplatser och andra grupper

Publikationsnummer: MSB1732

Utgivningsår: 2020

Senast granskad: 26 maj 2023

Till toppen av sidan