Till innehåll på sidan

Rådgivningstjänst för systematiskt informationssäkerhetsarbete

Behöver du hjälp med att komma igång eller komma vidare med din organisations informationssäkerhetsarbete? MSB:s rådgivningstjänst hjälper organisationer att anpassa informationssäkerhetsarbetet till sin verksamhet.

Ställ din fråga i Rådgivningstjänstens formulär

Vem kan få hjälp?

Tjänsten vänder sig till alla som deltar i, driver eller ansvarar för informationssäkerhetsarbetet i en organisation. Vi prioriterar främst ärenden från offentlig sektor men tar även emot ärenden från näringsliv, särskilt organisationer inom samhällsviktig verksamhet.

Det här får du hjälp med

 • Vi hjälper dig att hitta rätt information och vägledning för det arbete som ska genomföras. MSB har mycket stödmaterial inom informationssäkerhet.
 • Vi kompletterar de vägledningar och stödmaterial som tagits fram för att kunna användas av alla typer av organisationer. Rådgivningen hjälp er att anpassa arbetet till organisationen.
 • Vi ger svar på direkta faktafrågor. Det kan t.ex. handla om vad ett visst begrepp betyder, standarder som finns på området eller vilket stödmaterial du kan använda dig av.
 • Vi fungerar också som bollplank och hjälper dig att komma vidare i arbetet.

Så här går det till

 1. Ställ din fråga till rådgivningstjänsten
 2. Ange dina kontaktuppgifter och hur du vill bli kontaktad, via e-post, telefon, eller videosamtal.
 3. Vi kontaktar dig. Har du önskat telefon- eller videosamtal skickar vi en mötesbokning med förslag på tid. 
 4. Svar på din fråga. Vi förbereder ditt ärende. Du får svar på det sätt du har valt.

De vanligaste frågorna till Rådgivningstjänsten

 • Hur bygger man systematiskt informationssäkerhet?

  Vanliga frågor berör vad det är klokt att göra först för dem som precis börjat jobba med informationssäkerhet, hur det är möjligt att komma vidare om det krånglar i ett visst moment och hur säkerhetsansvarig kan få ledningens stöd. MSB får också många allmänna frågor kring tolkningar av MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

 • Hur klassar man på ett strukturerat sätt?

  De vanligaste frågorna som Rådgivningstjänsten får in berör vilket underlag som ska användas vid klassningen, vad det är viktigt att tänka på vid en informationsklassning samt hur resultatet av klassningen ska användas.

 • Vilka är de viktigaste säkerhetsåtgärderna inom informationssäkerhet?

  Vi rekommenderar att resultatet av informationsklassningen används för att bestämma vilka säkerhetsåtgärder som är relevanta. Vanliga frågor handlar om hur resultatet av klassningen kan omsättas till relevanta åtgärder samt vilken säkerhetsnivå olika aktiviteter ska ha. Det är även vanligt att frågeställare undrar vilka säkerhetsåtgärder som är lämpliga i ett specifikt scenario.

 • Vilka tjänster och system ska man använda?

  Vi kan hjälpa till med mycket – men inte allt! Som myndighet kan vi inte rekommendera specifika tjänster, system, säkerhetsåtgärder eller tillhandahålla information om vad som ska gälla i just din organisation. De beslut som verksamheten behöver fatta ska baseras på era egna analyser och förarbeten.

  Vi kan däremot hjälpa dig med metoder för detta och att komma framåt i arbetet.

Senast granskad: 9 februari 2024

Till toppen av sidan