Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:34

Utredning lämnar förslag på genomförande av NIS2-direktivet i Sverige

Regeringens utredare lämnade den 5 mars sitt delbetänkande Nya regler om cybersäkerhet till regeringen. Det innehåller förslag på hur NIS2-direktivet ska genomföras i Sverige för att stärka motståndskraften i samhällsviktig verksamhet.

Delbetänkandet ska nu skickas på remiss för att ge berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utredningens förslag. Därefter vidtar regeringens förberedelser för ny lagstiftning. 

MSB förbereder ett remissvar som bland annat framhåller vikten av samordnad reglering, så att arbetet för ökad motståndskraft blir mer effektivt för alla aktörer i systemet. Särskilt viktigt är att

  • kravställningen på dem som omfattas blir tydlig och sammanhållen,
  • NIS2 och CER genomförs som en samlad reglering för att säkerställa förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, och att
  • arbetet med NIS2-CER samordnas med det befintliga systemet för civil beredskap, till en gemensam struktur för att stärka totalförsvaret.

Det är alltså ännu inte klart hur den nya regleringen kommer att se ut. Organisationer som inte omfattas av NIS idag och som vill förbereda sig kan med fördel titta på befintlig reglering gällande informationssäkerhet och säkerhetsåtgärder.

Utredningens delbetänkande på regeringen.se: Nya regler om cybersäkerhet, SOU 2024:18

MSB förordningar och föreskrifter inom informationssäkerhet

MSB information, stöd och verktygslåda för kontinuitetshantering

MSB information och stöd för förberedda företag

 

Publicerad: 5 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:34

Senast granskad: 5 mars 2024

Till toppen av sidan