Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:33

Sverige är medlem i Nato

Sedan 7 mars är Sverige medlem i Nato. Natomedlemskapet bidrar till att värna Sveriges säkerhet och stabilitet i vårt närområde och i Europa. Som Natomedlem omfattas vi av de ömsesidiga försvarsgarantierna och de skyldigheter som följer av medlemskapet. Sverige kommer som allierad att bidra till säkerheten i hela alliansen. Förväntningar kommer därmed vara höga på bland annat det civila beredskapsarbetet i Sverige som MSB samordnar.

Som medlem i försvarsalliansen Nato är Sverige anslutet till nordatlantiska fördraget och deltar därmed fullt ut i Natos verksamhet och beslutsfattande. Utöver det militära samarbetet omfattas även det civila försvaret där MSB har ett utpekat samordningsansvar inom Natos civila beredskapsarbete.

Upprätthålla viktiga samhällsfunktioner 

Det civila beredskapsarbetet är en central utgångspunkt i alliansens kollektiva försvarsförmåga och syftar till att stärka samhällets förmåga att motstå, hantera och återhämta sig från större störningar och kriser. Det handlar om att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner som säkerställer att vi exempelvis har tillgång till mat och vatten, vård, transporter, energi och kommunikation. Civila aktörer ska också kunna tillhandahålla stöd i genomförandet av Natos militära operationer.

– Som medlem i Nato går Sveriges arbete med det civila försvaret in i ett nytt skede. Det krävs ett fortsatt samarbete mellan alla delar av totalförsvaret, myndigheter, näringsliv och civilsamhället för att klara uppgiften tillsammans med våra allierade. Från MSB:s sida kommer vi göra vad vi kan för att stödja och hålla ihop det arbetet, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör vid MSB.
Eftersom Sverige samarbetat länge med Nato finns det redan strukturer och arbetsformer som gör att vi är väl integrerade i alliansens civila beredskapsarbete. Samtidigt innebär medlemskapet nya förväntningar och åtaganden för Sverige.

Nato är allas ansvar

För att Sverige ska kunna bidra till och få nytta av medlemskapet i Nato behövs en gemensam kunskapshöjning och fördjupad förståelse inom alla delar av totalförsvaret kring hur medlemskapet kommer att påverka Sverige.

Sedan Sverige fick statusen som inbjuden till Nato (invitee) har MSB arbetat med förberedelser inför medlemskapet tillsammans med andra aktörer. Bland annat har myndigheten genomfört kunskapshöjande aktiviteter och utbildningar för aktörer inom totalförsvaret med fokus på alliansens arbete med civila beredskapsfrågor. Vi har också arbetat med hur MSB och andra civila aktörer kan integreras i Natos strukturer och arbetsformer både vad gäller Natos krishanteringssystem.

Sverige har mycket att bidra med som allierad. På civil sida handlar det om att dela erfarenheter och bygga kompetens inom Nato, t.ex. har det svenska totalförsvarskonceptet väckt intresse inom alliansen, liksom vårt arbete med individens beredskap inför kris och krig samt arbetet kring befolkningsskydd.

Information till allmänheten

MSB har också fått i uppdrag av regeringen att förbereda för en informationssatsning till allmänheten som ska belysa Nato som organisation, hur Sverige kan bidra till Nato och hur Nato bidrar till försvaret av Sverige.

Mer om samarbetet med Nato

Webbkurs om Nato och det civila beredskapsarbetet

Publikation: Lista med viktiga samhällsfunktioner

Instruktion för myndigheters verksamhet i Nato (Fö 2023/01701) på regeringens webbplats

Publicerad: 7 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:33

Senast granskad: 7 mars 2024

Till toppen av sidan