Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Räddningstjänstens insatser under 2023

Nu finns statistiken över räddningstjänstens insatser i MSB:s nya statistikdatabas. Den kommunala räddningstjänsten larmades till cirka 96 600 inträffade eller befarade olyckor under förra året, vilket är på samma nivå sedan 2020.

Antalet bränder eller brandtillbud i byggnader var 10 300 under 2023 varav 5 900 av dem var bränder i vanliga bostäder. Bränderna i byggnader och bostäder var på samma nivå som tidigare år.

Räddningstjänsten larmades till knappt 17 000 trafikolyckor under förra året, vilket är på samma nivå som 2020–2022, men färre än åren före pandemin.

Naturolyckor och bränder i skog och mark varierar mer över tid beroende på vilket väder det varit under året. Under maj och juni 2023 var det varmt och flera bränder i skog och mark. Under maj och juni var det 3 100 bränder, vilket var lika många som under samma period det varma året 2018. Under 2023 var det ovädret Hans i augusti, framförallt i Västra Götalands län och Örebro län, som gav flest insatser av räddningstjänsten på grund av översvämningar (450 stycken).

Utöver de inträffade och befarade olyckorna har räddningstjänsten varit på 14 000 uppdrag ”I väntan på ambulans” och 8 500 andra uppdrag (som bärhjälp till ambulans eller hjälp till polis).

Mer om statistik över räddningstjänstens insatser på msb.se

MSB:s statistikdatabas med räddningstjänstens insatser samt omkomna i bränder

Ny statistikdatabas

Från 2024 presenterar MSB statistiken för räddningstjänstens insatser i ett nytt gränssnitt. MSB:s statistikdatabas innehåller olika långa serier från 1998 fram till och med 2023.

– Vi har nu bytt ut vårt gamla statistikverktyg och publicerar statistiken över räddningstjänstens insatser i en ny statistikdatabas. Vi ser många fördelar med den nya databasen. Till exempel går det lättare att ta ut statistik på kommunnivå och det går att välja flera olika uppgifter samtidigt. Dessutom är tillgängligheten bättre än i det gamla systemet, berättar Marianne Stålheim, chef på enheten för lärande från olyckor på MSB.

MSB:s nya statistikdatabas finns nu i det verktyg som Statistiska centralbyrån har utvecklat och som flera myndigheter använder. MSB:s statistikdatabas behöver inte längre någon inloggning för att du ska kunna sortera i statistiken. Det går nu att välja flera variabler på ett smidigare sätt. Den har även bättre funktionalitet för att söka statistik på kommunnivå.

I vår statistikdatabas kan du:

  • välja fler kombinationer av uppgifter som kommun, län, olyckstyp, år, orsak med mera.
  • få ut din framtagna tabell i en excelfil.
  • hämta statistik via ett Web API.

Olyckor och befarade olyckor per län 2023

Flest olyckor och befarade olyckor under 2023.  De tre vanligaste händelserna samt totala antalet uppdelat på län.
Län Brand eller brandtillbud i byggnad Brand eller brandtillbud i annat än byggnad Trafikolycka  Totalt (alla olyckor och tillbud)
01 Stockholm 1639 2351 1893 14895
03 Uppsala 360 364 454 2627
04 Södermanland 372 547 678 3370
05 Östergötland 404 553 948 5093
06 Jönköping 468 553 1326 5362
07 Kronoberg 262 324 598 2403
08 Kalmar 320 381 589 3004
09 Gotland 60 70 64 475
10 Blekinge 186 271 407 2000
12 Skåne 1430 1662 2245 12833
13 Halland 380 411 626 3334
14 Västra Götaland 1549 1955 2313 16014
17 Värmland 391 368 564 3264
18 Örebro 360 352 578 3297
19 Västmanland 361 380 478 2645
20 Dalarna 389 415 650 3425
21 Gävleborg 356 421 661 2884
22 Västernorrland 301 380 433 2698
23 Jämtland 169 128 348 1742
24 Västerbotten 295 302 455 2420
25 Norrbotten 309 326 472 2715

Om MSB:s statistikdatabas

Statistiken över räddningstjänstens insatser är uppdelad på områdena:

  • Alla händelser och uppdrag
  • Byggnadsbränder
  • Bostadsbränder
  • Bränder i fordon och fartyg
  • Bränder i skog och mark
  • Trafikolyckor
  • Drunkning

Sedan tidigare finns även statistik över omkomna i bränder i MSB:s statistikdatabas.

Publicerad: 21 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan