Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:50

MSB tar fram ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer

MSB har fått regeringens uppdrag att ta fram en ny broschyr Om krisen eller kriget kommer. MSB påbörjar uppdraget omgående och den nya broschyren förväntas nå samtliga hushåll i Sverige under hösten.

Under 2018 lanserade MSB broschyren Om krisen eller kriget kommer. Nu har regeringen fattat beslut om en ny version, bland annat mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget och det stundande Natomedlemskapet. MSB påbörjar arbetet omgående och distribution förväntas ske under hösten 2024.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag för MSB. Versionen från 2018 fick ett mycket gott mottagande både nationellt och internationellt och den har varit viktig för många människor, inte minst vid allvarliga händelser som Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina. Naturligtvis eftersträvar vi att även denna version ska få ett lika bra mottagande och bli användbar för många, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Hon fortsätter:

– Det är ett spännande och utmanande uppdrag och vi är angelägna om att samarbeta med berörda myndigheter och organisationer på den nivå som är möjlig utifrån den tidsram som vi har till vårt förfogande. Vi vet att det finns ett stort intresse för broschyren och det är fint att se att det finns ett starkt engagemang. Det visar att det är en viktig publikation för väldigt många människor och organisationer i samhället.

Broschyren som skickades ut 2018 landade i brevlådan hos 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Denna gång kommer broschyren skickas till 4,9 miljoner hushåll. Broschyren kommer, precis som tidigare, tillgänglighetsanpassas och översättas till olika språk. Vilka områden som den nya broschyren kommer att beröra är ännu för tidigt att säga.

Publicerad: 7 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:50

Senast granskad: 7 mars 2024

Till toppen av sidan