Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:44

MSB och Försvarsmakten informerar allmänheten om Nato

Efterfrågan på fakta om vad ett Natomedlemskap innebär för Sverige och för oss som bor här är stor. Med anledning av det startar i dag en kunskapshöjande informationssatsning om Nato.

Det finns en stor efterfrågan på fakta om vad ett Natomedlemskap innebär för Sverige och oss som bor här. Mot bakgrund av det fick MSB våren 2023 ett regeringsuppdrag, att i samverkan med Försvarsmakten, förbereda för en kunskapshöjande informationsinsats om Nato, riktad mot allmänheten. Nu är medlemskapet klart och informationsinsatsen drar i gång. Uppdraget innehåller två delar, en insats riktad till unga, 16–25 år, och en bredare riktad till allmänheten. Bägge börjar nu och ska pågå under en längre period.

– Det är ett långsiktigt samarbete som inletts med Nato. Sverige har nu en röst i alliansen, vi ska vara med och påverka. Medlemskapet har ju stor betydelse för den pågående utbyggnaden av vårt totalförsvar, det militära och det civila. Därför behöver vi sätta oss in i vad medlemskapet innebär, både för vårt land och för oss som individer, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Nato är en försvarsallians som ska bevara freden för sina medlemmar genom i första hand politiska medel och motståndskraftiga samhällen som avskräcker från yttre aggressioner. Nato ska också skydda fred, frihet och demokratiska värderingar.

Informationsinsatsen ska ge fakta och kunskap

I informationsinsatsen ges svaren kring hur Nato fungerar och vilka värderingar vi tillsammans ska skydda. Hur medlemskapet påverkar Sverige och hur det påverkar oss i Sverige. Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället. I arbetet med att bygga upp det civila och militära försvaret, totalförsvaret, behövs alla så som civilsamhället, näringsliv och den enskilde.

– Med informationsinsatsen vill vi höja kunskapen om vad Nato är, varför Nato grundades och existerar och hur det fungerar. Även hur Natomedlemskapet kommer att påverka Sverige och oss som bor här, säger projektledaren Christin Thörnvall, projektledare för satsningen MSB.

Mer om Sveriges medlemskap i Nato

Publicerad: 14 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:44

Senast granskad: 14 mars 2024

Till toppen av sidan