Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:15

Förberedda företag får Sverige att rulla vidare

Näringslivet har en betydande roll i totalförsvaret – förberedda företag får Sverige att rulla vidare! En stärkt beredskap gynnar inte bara Sverige utan är även viktig för företagen.

För att få motivera Sveriges företag att ytterligare stärka sin grundberedskap kommer MSB under året att göra en kommunikationsinsats som riktar sig till små och medelstora företag. Kommunikationsinsatsen är en fortsättning på kampanjen Förberedda företag som genomfördes i slutet av 2022. Årets kampanjperiod är i två omgångar, vår och höst, med start den 18 mars. Kampanjen består av korta filmer där representanter från fem olika företag inom prioriterade sektorer och områden berättar om sitt beredskapsarbete.

Vänta inte tills en kris eller ett krig hotar, eller till och med är ett faktum, innan du tar tag i din beredskap. Beredskap måste byggas i ett normalläge, annars kan det vara för sent. Det gäller privatpersoner, men även kommuner, myndigheter och företag. En stärkt beredskap gynnar inte bara Sverige, utan även företagen.

– Vi måste alla ta vårt ansvar för att ha en god beredskap, det gäller såväl privatpersoner som företag, myndigheter och organisationer. De senaste åren har MSB jobbat med stöd till företagen för att underlätta deras beredskapsarbete. Jag hoppas och tror att de exempel som vi illustrerar i de olika filmerna kan vara en tankeställare som leder till handling, säger GD Charlotte Petri Gornitzka.

Råd och stöd på msb.se

Informationsmaterial till företagen samt filmer med goda exempel på hur företag arbetar med sin beredskap finns i länken nedan. Innehållet bygger framförallt på de informationsbehov som olika företag och branschorganisationer har gett uttryck för i dialoger med MSB.

– Färjetrafiken till och från Gotland är avgörande för att människor ska kunna bo och leva på ön, för näringslivet, för den dagliga försörjningen, och för Gotlands beredskap. Sjövägen är Gotlands landsväg. Därför arbetar vi varje dag för att säkra tillförlitliga och trygga transporter, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland.

Bakgrund

Under 2023 genomförde Demoskop, på uppdrag av Combitech en enkätundersökning där över 500 beslutsfattare i näringslivet tillfrågades om företagens roll i totalförsvaret. Endast 10 procent uppgav att de har beredskapsplaner för att klara en påfrestning i samhället (däremot uppgav ungefär hälften att deras medarbetare har information om vad som behöver göras). Endast 38 procent upplever att deras verksamhet har en viktig roll i totalförsvaret och endast 25 procent anser att de diskuterar beredskapsfrågor i en tillräckligt stor utsträckning i vardagen. Hela 70 procent uppgav att de vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra till totalförsvaret.

Målsättningen med kampanjen Beredskap för företag är att skapa ökat fokus på beredskapsfrågor samt belysa företagens avgörande roll för totalförsvaret och vad de kan göra i praktiken för att stärka sin beredskap.

Publicerad: 18 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:15

Senast granskad: 18 mars 2024

Till toppen av sidan