Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:11

Flera aktuella frågor när beredskapsmyndigheterna möttes

Regeringsuppdrag om rapportering vid höjd beredskap, försörjningsanalyser och lärdomar från Ukraina stod i fokus när beredskapsmyndigheterna möttes på Chefsmöte Civil Beredskap (CCB). Dessutom diskuterades försvarsberedningens delrapport Kraftsamling och innehållet i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som ska uppdateras under året.

Annika Elmgart, avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar på MSB, stod värd för mötet och inledde med att konstatera att behovet att vi utvecklar civil beredskap för kriser och krig tillsammans fortsatt är stort.

– Ingen kan på egen hand lösa de uppgifter vi står inför. Därför ser jag att det är så viktigt att vi chefer som är ansvariga för att driva beredskapsfrågorna framåt ses regelbundet för att hitta gemensamma vägar och förslag på kloka lösningar.

Två gånger om året samlas avdelningschefer, eller motsvarande, från beredskapsmyndigheterna, Försvarsmakten och Riksbanken till CCB. MSB planerar och leder mötena och agendapunkterna tas fram tillsammans med beredskapssektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga länsstyrelser utifrån aktuella behov.

En av deltagarna var Jenny Knuthammar som är försvarsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

– Att mötas och lära känna varandra är ett sätt att skapa tillit och en framgångsfaktor när vi ska hantera om det händer något, oavsett kris eller krig. Att göra en gemensam kunskapshöjning är också viktigt och hjälper oss att dra slutsatser och göra prioriteringar.

Sedan senaste CCB-mötet har ju Sverige blivit medlem i Nato. CCB inleddes med en diskussion om vad vi behöver fokusera på tillsammans för att vi ska kunna arbeta så effektivt och integrerat som möjligt.

– Diskussionerna om flera pågående regeringsuppdrag och allt annat arbete som redan pågår inom civil beredskap sätts i ett nytt sken i och med Nato-medlemskapet, säger Niklas Bellström ansvarig chef civil beredskap på Kriminalvården.

Nästa steg i arbetet med förmåga till rapportering

I slutet av mars lämnar MSB och Försvarsmakten in svar på regeringsuppdraget att pröva förmågan avseende rapportering och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap med utgångspunkt i gällande författningar, utveckla arbetsformer för rapportering och genomföra kunskaps- och förmågehöjande insatser.

Rapporten innehåller slutsatser och förslag från de utbildnings- och övningsaktiviteter som genomfördes under 2023. Vid CCB diskuterade deltagarna hur vi tar resultat och erfarenheter vidare.

– Alla beredskapsmyndigheter har deltagit i arbetet och vi har gjort många erfarenheter. Vi kan redan nu se att vi åstadkommit en förmågehöjning genom de aktiviteter som genomförts. Men nu kommer det viktiga steget att ta erfarenheterna vidare för att ytterligare höja vår förmåga att dela lägesbildsinformation med varandra. Då gäller det både vad som görs i den egna organisationen, som vad vi behöver göra tillsammans, säger Johan Hjelm tf. chef för verksamheten för utveckling av civil beredskap på MSB.

– För Försvarsmaktens del har det varit lärorikt att tillsammans med de civila myndigheterna träna och pröva vår förmåga att begära och svara enligt förordningsstyrda rapporteringsvägar, säger överste Jan Demarkesse från Försvarsmakten.

Jan Demarkesse, Försvarsmakten och Johan Hjelm, MSB.
Övrig information på bilden är pixlad.
Bild: MSB

Erfarenheter från Ukraina

En workshop ägnades åt lärdomar från kriget i Ukraina och rekommendationer för fortsatt utveckling av civilt försvar, inom ramen för det regeringsuppdrag som MSB ansvarar för med slutredovisning i juni.

– Vi har jobbat nära beredskapsmyndigheterna och andra aktörer under hela uppdraget för att vi verkligen ska hitta de erfarenheter som är relevanta för våra svenska förhållanden. Det är helt avgörande för resultatet att vi såhär får möjlighet till inspel och frågeställningar från myndigheterna, säger Jim Kronhamn chef för enheten för strategisk analys och utvärdering.

Publicerad: 21 mars 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:11

Senast granskad: 21 mars 2024

Till toppen av sidan