Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:51

Totalförsvarets civila intressen i samhällsplaneringen

Vi lever i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Samhällsplaneringen behöver ta hänsyn till såväl det civila som det militära försvarets behov.

Totalförsvarsuppbyggnaden pågår för fullt och samhällsplaneringen behöver ta hänsyn till såväl det civila som det militära försvarets behov i framtagandet av exempelvis region-, översikts- och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

När länsstyrelser, regioner och kommuner arbetar med att planera för hur våra städer och samhällen ska se ut behöver hänsyn tas till det civila försvarets behov och mål. MSB har därför tagit fram en vägledning för hur totalförsvarets civila intressen kan beaktas i främst den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen.

- Samhällsplaneringen har en mycket viktig roll för totalförsvarsuppbyggnaden och vi behöver tillsammans jobba för att återskapa en kultur av att alltid väga in och ta hänsyn till totalförsvarets krav när vi planerar och bygger våra samhällen, säger Emelie Dronsfield utredare på MSB.

Vägledningen ger en introduktion i vilka krav det kan röra sig om genom bland annat exempel, frågeställningar och checklistor. Vägledningen vänder sig främst till dig som arbetar med fysisk planering eller beredskapsplanering inom offentlig förvaltning på regional och kommunal nivå.

Publicerad: 21 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:51

Senast granskad: 21 maj 2024

Till toppen av sidan