Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

MSB undertecknade samarbetsavtal med FEMA

Den 7 maj undertecknade GD MSB ett samarbetsavtal med amerikanska Federal Emergency Management Agency (FEMA).

FEMA:s chef Administrator Deanne Criswell och MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Foto: Svenska ambassaden

Avtalet utgör ett komplement till det forsknings- och utvecklingsavtal som Sverige har med DHS sedan 2007. Avtalet möjliggör för ett breddat och fördjupat partnerskap och ett mer effektivt samarbete i operativa frågor.

Detta bidrar ytterligare till att stärka den bilaterala relationen med USA inom områdena civil beredskap och säkerhet.

Exempel på samarbetsområden:

  • Metod och-teknikutveckling för räddningstjänst inklusive hantering av nya energislag samt CBRNE-säkerhet
  • Försörjningsberedskap inkl. samverkan med näringslivet
  • Civilsamhället och individens beredskap
  • Klimatförändringars påverkan på säkerheten
  • Övning
Publicerad: 22 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

Senast granskad: 22 maj 2024

Till toppen av sidan