Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:57

Bättre beslutsförmåga när vi känner varandra – Civilt beredskapsråd 29-30 maj

Det samlade ledarskapet hos aktörer i det civila försvaret stod i fokus den 29-30 maj när MSB samlade myndighetschefer till Civilt beredskapsråd. Vid mötet deltog de civilområdesansvariga länsstyrelserna, de sektorsansvariga myndigheterna samt Myndigheten för psykologiskt försvar och Riksbanken.

En förutsättning för att kunna agera både snabbt och långsiktigt under svåra förhållanden är att beslutsfattare känner varandra och har en förståelse för varandras förutsättningar. Genom det finns förutsättningar att tillsammans komma överens om hur samhällets samlade resurser kan fokuseras dit där de bäst behövs.

–  Beredskap bygger vi genom att öva! Igår övade vi tillsammans i det civila beredskapsrådet. Det är viktigt med möjligheten för oss att tillsammans lösa gemensamma dilemman genom att lära känna både varandra och verksamheternas olika förutsättningar. Därmed kortar vi tiden från ord till handling i kris eller krig, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka.

Fördjupande relationer

Det pågår intensiv verksamhet i hela samhället med att bygga förmåga i den civila delen av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret tillsammans, och har till uppgift att förbereda Sverige för höjd beredskap och krig. Vid högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som bedrivs.

 Erik Thedéen, Riksbankschef, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB, Anneli Hultén, Landshövding i Skåne län. Erik Thedéen, riksbankschef, Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB, Anneli Hultén, landshövding i Skåne län.

–  Om man ska kunna fungera som ledare, och vi tillsammans ska kunna bygga ett starkt civilt försvar, behöver man ha bra kontakter med andra myndigheter. Vi har haft bra dialoger under dessa dagar, säger riksbankschef Erik Thedéen.

Landshövdingen i Skåne län, Anneli Hultén, reflekterade också kring ledarskap i ett aktörsgemensamt sammanhang.

–  Det här var ett av de bästa mötena vi har haft i denna grupp. Vi har släppt prestigen och fördjupat relationerna. Fortsätter vi såhär så kommer det bli riktigt bra.

Ledarskap under påfrestande förhållanden

Professor Christian Uhr, från Försvarshögskolan och Lunds universitet, föreläste om återkommande fenomen som utmanar vår förmåga att leda under svåra samhällsstörningar. Med utgångspunkt i internationell forskning diskuterade deltagarna ledarskap i ett aktörsgemensamt perspektiv utifrån ett antal frågeställningar.

Många av de utvecklingsområden som ofta nämns i olika rapporter kopplar till hur vi fattar beslut och utövar ledarskap bortom den egna organisationen.

–  Vi är människor, och som krishanterare berörs vi alla av några återkommande fenomen. Det kan t ex vara upplevd senfärdighet eller svårigheter att få till effektiv samordning. Att tillsammans prata om dessa frågor på hög strategisk nivå är A och O för att höja den gemensamma förmågan, säger Christian Uhr.

–  Som myndighetschef har varenda en av oss ett ansvar att bidra med ett ledarskap som bidrar till att bygga det civila försvaret. Alla chefer kan i konkret handling visa på vikten av förståelse för andra aktörers perspektiv, och hålla fokus på att det ska bli bra för helheten, avslutar Charlotte Petri-Gornitzka.

Publicerad: 31 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:57

Senast granskad: 31 maj 2024

Till toppen av sidan