Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:41

Årsuppföljning LSO för år 2023 är publicerad

Årsuppföljningen över kommunernas verksamhet enligt LSO för år 2023 är nu publicerat på MSB:s webbplats.

– Årsuppföljningen är ett viktigt verktyg för oss på MSB. Det är ett av flera verktyg vi använder för att förstå hur läget är i landets kommuner avseende räddningstjänst och olycksförebyggande, och resultatet påverkar vilken inriktning vi har på såväl stödjande som tillsynande arbete, säger Anders Edstam, enhetschef på enheten för inriktning av skydd mot olyckor.

Nationell bild

MSB samlar varje år in en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödjande och vägledande arbete gentemot kommunerna. Resultatet från vissa frågor används även som underlag till SKR:s rapport Öppna jämförelser.

– I 2023 års siffror ser vi glädjande tendenser. Tillsynsverksamheten och brandskyddskontroll har förbättrats, och för andra året i rad är det färre brandstationer med deltidsbrandmän som har rekryteringsbekymmer. Dock, resan till att det är tillräckligt bra är fortsatt lång och variationerna mellan olika kommuner är stora. Såväl Sveriges kommuner och vi på MSB måste därför fortsätta vårt arbete både avseende förebyggande arbete och kompetensförsörjning, fortsätter Anders Edstam.

Datan visualieras i dashboards

Årsuppföljningen presenteras i form av en Excellfil samt i form av ett antal dashboards i en Storymap, för att underlätta visualisering av data och för att ge en snabb översikt över olika områden såsom tillsyn, personal, rengöring och brandskyddskontroll med flera. Notera att uppgifterna avser förhållanden gällande för år 2023.

Mer information om MSB:s tillsyn över kommunerna samt årsuppföljning LSO

Fakta

I Sverige finns 290 kommuner och under år 2023 har de organiserat sig i 142 räddningstjänstorganisationer. (150 räddningstjänstorganisationer för år 2022)

  • 140 räddningstjänstorganisationer har deltidsbrandmän även kallat räddningstjänstpersonal i beredskap. Av dem saknar sex räddningstjänstorganisationer kvinnor som deltidsbrandmän/räddningstjänstpersonal i beredskap.
  • 94 räddningstjänstorganisationer har heltidsbrandmän. Av dem saknar 28 räddningstjänstorganisationer kvinnor som heltidsbrandmän.

Sedan januari 2024 är det 140 räddningstjänstorganisationer. Förändringar från 2023 är att Båstads kommun har gått med i Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Åre kommun har gått med i Jämtlands räddningstjänstförbund.

Publicerad: 6 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:41

Senast granskad: 6 maj 2024

Till toppen av sidan