Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:33

Transmissionsnätet för el föreslås bli riksintresse för totalförsvaret

Att beakta totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen handlar om att bygga ett robust samhälle och förbereda samhället för krig. MSB föreslår att transmissionsnätet för el samt distributionsnätet för el mellan fastlandet och Gotland ska utgöra områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar.

MSB har mandat att identifiera områden av riksintresse för totalförsvarets anläggningar, den civila delen, enligt hushållningsförordningen och miljöbalken.

Samtliga ledningar och stationer i transmissionsnätet för el samt ledningarna i distributionsnätet för el mellan fastlandet och Gotland med tillhörande stationer föreslås ska utgöra områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar.

Transmissionsnätet för el, även kallat stamnätet, står för den nödvändiga transporten av el inom landet.

MSB använder sitt riksintressemandat i syfte att stärka det civila försvaret. Samhällsviktig verksamhet är starkt beroende av el för att fungera, i så väl fredstid som vid kris och krig. Elförsörjningen är ett kritiskt beroende som behöver säkerställas för ett fungerande totalförsvar.

Förslaget är skickat på remiss till Boverket samt samtliga riksintressemyndigheter och länsstyrelser.

Riksintressen

Totalförsvarets intressen i samhällsplanering

Publicerad: 11 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:33

Senast granskad: 11 januari 2024

Till toppen av sidan