Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Nya överenskommelser för att stärka krisberedskap och civilt försvar

MSB och SKR har tagit fram nya överenskommelser för kommuner och regioner för att utveckla krisberedskapen och det civila försvaret. Arbetet har gjorts tillsammans med länsstyrelserna, med stöd från andra myndigheter, och gäller 2024–2026.

De nya överenskommelserna ger kommuner och regioner ökade möjligheter att bedriva en beredskapsutveckling som bättre svarar mot det säkerhetspolitiska läget och behoven av utveckling inom framförallt det civila försvaret.

Viktiga förändringar

Det blir en överenskommelse för både krisberedskap och civilt försvar, en för kommunerna och en för regionerna. Överenskommelserna för kommuner respektive regioner består av två delar med tillhörande ersättning:

Del 1: Kommunernas och regionernas arbete med uppgifter i 2 och 3 kap. enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Del 2: Kommunernas och regionernas arbete med att stärka civilt försvar.
Ersättningen för del 2 kan användas till planering och förberedelser som syftar till målen för det civila försvaret. Det innefattar uppgifter enligt 3 kap. LEH, samt uppgifter med utgångspunkt i relevanta lagar, statliga myndigheters vägledningar och inriktningar eller motsvarande som är av betydelse för kommunens utveckling av det civila försvaret. Utöver det kan ersättningen även användas till deltagande i andra aktörers planering och aktiviteter som syftar till att stärka det civila försvaret.

Ersättningen för 2024

Kommunerna och regionerna får en sammanlagd ökad ersättning med 150 miljoner. Varje kommun och region kommer att kunna räkna ut sin ersättning för 2024 med hjälp av bilagan till överenskommelsen. Då samtliga kommuner och regioner i nuläget behöver utveckla grundläggande förutsättningar att arbeta med beredskapsförberedelser inom civilt försvar, kommer MSB att fördela ersättningen för civilt försvar genom ett höjt grundbelopp, samt för kommunerna en fast summa per kommuninvånare. Det innebär att ersättningen för att stärka det civila försvaret fördelas mer likvärdigt till både kommuner och regioner.

Bakgrund och mål

De nya överenskommelserna ersätter tidigare gällande:

  • Överenskommelserna om kommunernas krisberedskap (MSB 2022–15507)
  • Överenskommelserna om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB 2022–15507)
  • Överenskommelse om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar (MSB 2022–15507)

Det försämrade säkerhetspolitiska läget har bidragit till ökat fokus på civilt försvar i hela samhället. Med anledning av det är det viktigt att kommunerna och regionerna, med hjälp av ersättningen, utvecklar förmågan inom framförallt det civila försvaret. Ersättningen för civilt försvar kan användas till de uppgifter och åtgärder som ger mest effekt här och nu.
Läs om kommunernas överenskommelser på msb.se

Läs om regionernas överenskommelser på msb.se

Webbinarium x 2

MSB kommer att anordna två webbinarium den 9 februari, där ett webbinarium riktar sig till kommuner och ett till regioner. Där kommer MSB, SKR och representant för länsstyrelserna att berätta om de nya överenskommelserna och svara på frågor.

Publicerad: 29 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 29 januari 2024

Till toppen av sidan