Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:44

Nya föreskrifter om civilplikt

Föreskrifter om civilplikt träder i kraft 1 februari 2024.

Den 27 december 2023 beslutade MSB:s generaldirektör om tre verkställighetsföreskrifter för civilplikt:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om repetitionsutbildning av totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ledighet och fritid under tjänstgöring för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret

Anledningen till detta är att regeringen har beslutat om en tillfällig aktivering av civilplikt inom kommunal räddningstjänst samt drift och underhåll av elproduktion och nätverksamhet från och med den 19 januari 2024.

Läs mer om civilplikt inom kommunal räddningstjänst

Bättre möjlighet att planera

En aktivering av civilplikten innebär att vi i Sverige får bättre möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom specifika verksamheter och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig.

En verksamhet som behövs förstärkas vid höjd beredskap och krig är kommunal räddningstjänst där dessa föreskrifter nu möjliggör att civilplikt används. Revidering av föreskrifterna för att också inkludera befattningar kopplade till drift och underhåll av elproduktion och nätverksamhet kommer att ske men tidplanen för detta är ännu inte fastställd.

MSB får enligt förordningen (1995: 238) om totalförsvarsplikt meddela föreskrifter om krigsplacering och repetitionsutbildningen längd och genomförande för totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det civila försvaret. MSB får också enligt förordningen (1995: 649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring meddela föreskrifter om just ledighet och fritid under tjänstgöring för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila försvaret.

Publicerad: 16 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:44

Senast granskad: 16 januari 2024

Till toppen av sidan