Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Ny lag om viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Den 1 januari 2024 träder den nya VMA-lagstiftningen i kraft. Den nya VMA-lagstiftningen har tillkommit för att reglera ansvarsförhållanden och roller för VMA-systemet.

– Den nya lagstiftningen förtydligar roller och ansvar när ett VMA begärs. Tidigare sköttes detta via avtal och överenskommelser mellan MSB och berörda parter, säger Peter Norlander, enhetschef för befolkningsskydd och kärnenergiberedskap på MSB.

Nya VMA-lagen (2023:407) och tillhörande förordning (2023:579) innebär följande:

  • Enligt lagen får sändning av VMA begäras när det finns fara för liv eller hälsa eller för omfattande skada på egendom eller miljö, om meddelandet skyndsamt behöver nå allmänheten för att förhindra eller begränsa faran eller skadan.
  • Enligt lagen och förordningen ges regeringen och myndigheter rätt att begära VMA.
  • MSB har därutöver rätt att föreskriva eller besluta om vilka andra aktörer som ska ha rätt att begära sändning av VMA.
  • Försvarsmakten får aktivera flyglarm vid fara för luftanfall.

MSB välkomnar och är positiva till den nya lagstiftningen för att den förtydligar berörda parters roller och ansvar för VMA-systemet.

Lag om viktigt meddelande till allmänheten (VMA)Förordning om viktigt meddelande till allmänheten (VMA)Om viktigt meddelande till allmänheten på MSB:s webbsida

Publicerad: 2 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Senast granskad: 2 januari 2024

Till toppen av sidan