Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:17

Ny handbok för kontinuitetshantering

MSB har ingått ett avtal med SiS för att kostnadsfritt kunna erbjuda standarden Handbok för kontinuitetshantering till privata och offentliga organisationer som arbetar med samhällsviktig verksamhet.

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra, de är samhällsviktiga. Att samhällsviktig verksamhet har en grundläggande förmåga och uthållighet är en grundförutsättning för Sveriges beredskap. Kontinuitetshantering är en viktig metod för att skapa en sådan förmåga i samhällsviktig verksamhet. Arbetet utgör en delmängd i utvecklingen av samhällets beredskap och lägger grunden för förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet även under höjd beredskap.

Tilläggsrekommendationer inför och vid höjd beredskap

Handboken baseras på standarden ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitetshantering och syftar till att knyta ihop hela kedjan från vad kontinuitetshantering är, till varför man ska arbeta med det och hur det kan göras. Nytt för den här utgåvan är en bilaga med tilläggsrekommendationer för kontinuitetshantering inför och vid höjd beredskap. MSB har ingått ett avtal med SiS för att kostnadsfritt kunna erbjuda standarden.

Standarden 22301 och tillhörande handbok 22304 på SiS webbplats. 

Publicerad: 9 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:17

Senast granskad: 9 januari 2024

Till toppen av sidan