Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

MSB:s utbildningsverksamhet i Revinge påverkat av de höga flödena i Kävlingeån

I samband med översvämningen längs Kävlingeån har MSB:s anläggning i Revinge drabbats. De extrema vattennivåerna har inneburit att som mest 70 procent av övningsfältet hamnade under vatten och utbildning har fått skjutas upp.

Sedan torsdagen den 25/1 har de höga vattenflödena i Kävlingeån påverkat MSB:s utbildningsverksamhet i Revinge. MSB har fokuserat på att skydda vissa byggnader och ställverk på övningsfältet, brutit strömmen på övningsfältet och stängt vårt reningsverk som ligger under vatten. På grund av detta har MSB också omplanerat de utbildningar som inte kunnat genomföras.

Vattennivån sjunker allt mer på fältet men alla övningsobjekt behöver besiktigas. Elen behöver säkras och ingen eldning som kräver släckning med vatten kan ske förrän reningsverket åter är i drift. Nu jobbar vi för att utbildningsverksamheten så fort som möjligt ska återgå till normal drift, vilket bedöms kunna ta uppemot två veckor.

Inriktningen är att:

  • Säkerställa en godtagbar och tillräcklig tillgång till försörjning av avlopp.
  • Arbeta med att säkerställa säkerhet och funktion i varje övningsobjekt allt efterhand som översvämningen drar sig tillbaka.
  • Så långt möjligt ska förändringar i vattennivån dokumenteras och provtagningar på vatten genomföras för att i efterhand kunna vinna erfarenheter och fakta.
Publicerad: 31 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Senast granskad: 31 januari 2024

Till toppen av sidan