Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:46

MSB:s budskap på Rikskonferensen Folk och försvar

På årets upplaga av Folks och försvars rikskonferens talade MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och överdirektör Camilla Asp. Generaldirektören konstaterade att det kommande svenska Nato-medlemskapet ställer krav på en aktiv position också från de civila delarna av totalförsvaret.

MSB:s generaldirektör betonade att resiliensarbetet är ett utpekat utvecklingsområde inom Nato och att totalförsvarskonceptet är i linje med det. Vilket ger möjlighet till inflytande.

– Det betyder, som jag ser det, att Sverige ska visa på styrkan med totalförsvarskonceptet, visa på robusthet, motståndskraft och avskräckning genom att hela samhället är engagerat, är involverat och kan mobiliseras, sa Charlotte Petri Gornitzka i sitt tal.

 I talet lyfter hon också pågående och kommande insatser för att snabbt öka förmågan inom det civila försvaret, bland annat: 

  • Civilplikten för räddningstjänsten är här – nu händer det. Under året kallas 300 personer in, repetitionsutbildas, krigsplaceras och 25 krigsräddningsstyrkor formeras.
  • Arbetet med att säkra försörjning av kritiska varor och tjänster har startat, bland annat i två snabbspår med utgångspunkt från erfarenheter av pandemin.
  • Öva för att bygga förmåga. MSB tar bland annat fram scenarier enkla att använda för alla och kommer att öva systemet även 2024. Det civila beredskapsrådet övar myndighetsledningar tillsammans. Beredskapsveckan som vänder sig till allmänheten fortsätter att utvecklas på temat. En ny broschyr till alla hushåll tas fram, även den med övningsinslag.

GD:s tal som PDF

MSB:s överdirektör Camilla Asp talade på temat rubriken "Hur leder vi Sverige i kris i krig?" på temat vilka förmågor som behöver byggas nationellt. Som en sammanfattande bild över nuläget i det civila försvaret konstaterades att mycket har gjorts, mycket görs men mycket återstår. Överdirektören konstaterade också att det civila försvaret nu behöver tre saker för att utvecklingstakten ska öka. 

– Det handlar om ledarskapet hos oss alla – gör det du kan givet förutsättningarna. Tydlighet i förväntningarna på vad vi ska åstadkomma och pengar som matchar förväntningarna, sa överdirektör Camilla Asp i sitt anförande.

Se generaldirektörens och överdirektörens anföranden här

Publicerad: 10 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:46

Senast granskad: 10 januari 2024

Till toppen av sidan