Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

MSB har identifierat 26 områden med betydande risk för översvämning

MSB har uppdraget att identifiera områden i Sverige där det finns en betydande översvämningsrisk. I en ny översyn har MSB identifierat 26 områden med betydande risk för översvämning – varav Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg är nya områden.

Identifiering av områden med betydande översvämningsrisk görs enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker och är en del av Sveriges arbete med att genomföra EU:s översvämningsdirektiv. Översyn och identifiering sker enligt direktivet vart sjätte år. Senast en motsvarande översyn gjordes var 2018 och då identifierades 25 områden.

En översyn av områden har utförts längs Sveriges större vattendrag och sjöar samt utefter kusten. I översynen har MSB även identifierat områden där det finns en betydande risk för översvämningar vid skyfall. Arbetet utgör en viktig del i samhällets klimatanpassningsarbete och i arbetet med att minska skador på människor, egendom och miljö i Sverige. Områdena är geografiskt spridda i hela Sverige, från Haparanda i norr till Falsterbo i söder.

Totalt har:

 • 15 områden längs vattendrag och sjöar identifierats,
 • 17 områden identifierats vid havet,
 • 10 områden identifierats med betydande översvämningsrisk vid skyfall.

Elva områden är särskilt utsatta

Elva områden i landet är dessutom utsatta för betydande översvämningsrisk från fler än en typ av översvämning. Vid fem utav dessa områden kan betydande konsekvenser uppstå vid översvämning från både närliggande vattendrag, kust och skyfall.

– Flera av områdena är samma som förra gången, men några har tagits bort och några har lagts till, Nytt i denna översyn är att MSB även tittat på översvämningsrisk från skyfall. Förra gången var det bara riskområden vid sjöar, vattendrag och havet. Fem nya områden har tillkommit, främst på grund av uppdaterat underlag för vattendrag- och kustöversvämning, men också på grund av att MSB nu räknar med risker kopplat till skyfall, säger Maja Coghlan, handläggare på MSB.

Fem nya områden

Ett av de områden som har tillkommit är Gävle. Gävle är identifierat utifrån översvämningsrisk från både vattendrag, hav och skyfall, området har även tidigare drabbats av betydande översvämningar. Fyra områden har tagits bort, ett exempel är Kungsbacka som inte längre är identifierat på grund av nytt underlag och en ny urvalsprocess.

– Även fast ett område tagits bort, eller inte är identifierat med betydande översvämningsrisk, kan det fortfarande ske översvämningar där och det kan fortfarande finnas en känd översvämningsproblematik. De 26 områden som är identifierade är de områden i Sverige som ur ett nationellt perspektiv bedömts få störst konsekvenser av en översvämning utifrån påverkan på befolkningen, människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet, säger Maja Coghlan.

Översynen visar på att det finns många människor som bor i de identifierade områdena och att även många samhällsviktiga verksamheter kan påverkas om det blir översvämningar. Bland annat visar översynen att drygt en halv miljon människor i Sverige bor inom de 26 översvämningshotade områdena.

Sett ur ett internationellt perspektiv är Sverige förhållandevis väl förskonat från översvämningar.

– Översvämningar inträffar regelbundet i Sverige och med de klimatförändringarna som vi ser ut att gå till mötes så kan dessa förväntas ske med en ökad frekvens. Detta visar på hur viktigt det är att arbeta med översvämningsrisker för att reducera både befintliga risknivåer och anpassa samhället till nuvarande, och med klimatförändringarna, kommande översvämningsrisker, säger Maja Coghlan, MSB.

Identifierade områden och berörd befolkningsmängd.
 • Identifierade områden med betydande översvämningsrisk
  • Eskilstuna
  • Falsterbo, Skanör, Höllviken, Ljunghusen 
  • Falun
  • Gävle
  • Göteborg
  • Halmstad
  • Haparanda
  • Helsingborg
  • Jönköping
  • Kalmar
  • Karlshamn
  • Karlskrona
  • Karlstad
  • Kristianstad
  • Landskrona
  • Malmö
  • Norrköping
  • Stockholm
  • Sundsvall
  • Trelleborg
  • Uddevalla
  • Uppsala
  • Varberg
  • Västerås
  • Ystad
  • Örebro
Publicerad: 16 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Senast granskad: 16 februari 2024

Till toppen av sidan