Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:57

Lär dig om stabsarbete med MSB:s nya webbkurs

Kursen är ett stöd för dig som är ny i din arbetsuppgift inom en stab men vänder sig även till dig som arbetar inom civil beredskap och som vill repetera eller utveckla dina kunskaper om stabsarbete.

Kursen Stabsarbete – en introduktion ger en introduktion till stabsarbete och syftar till att utveckla dina kunskaper om vad stabsarbete är, vad en stab gör och hur arbetet i en stab organiseras för att kunna bidra i arbetet vid en samhällsstörning.

Efter genomförd kurs kommer du att kunna beskriva stabens syfte och struktur, beskriva arbetet i en stab samt nämna verktyg och mallar som kan användas vid stabsarbete.

– Vi har tagit fram en introduktionskurs som stöd för dig som är ny inom stabsarbete men även för dig som vill repetera eller utveckla dina kunskaper. Kursen skapar också möjlighet till förkunskaper för personer som avser att söka till MSB:s kurs Stabsmetodik – grundkurs. Stabsmetodik och stabsarbete är en central del inom krishantering säger projektledare Jennie Virén, MSB.

Webbkursen tar cirka 45 minuter att göra och nås enkelt utan inloggning via länken nedan.

Stabsarbete – en introduktion

Publicerad: 6 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:57

Senast granskad: 6 februari 2024

Till toppen av sidan