Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 april 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:54

Nya föreskrifter för myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)

MSB har tagit fram nya föreskrifter och anslutande allmänna råd för myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB) utifrån nya beredskapsförordningen, förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

MSB är enligt 27 § i denna förordning bemyndigande att utförda föreskrifter för sammanställande och redovisning av risk- och sårbarhetsdömning (RSB) utifrån myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Dessa ersätter i den nya förordningen den tidigare sammanfattande redovisningen av RSA:er. 

Första redovisningstillfället för statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömning enligt de nya föreskrifterna blir den 30 september 2024. Omarbetningen av föreskrifterna bygger i huvudsak på de utvecklade krav för redovisning i den nya förordningen. Arbetet har genomförts i samverkan med berörda myndigheter.


MSB har i samband med utvecklandet av föreskrifter tagit fram ett stöd i form av frågor och svar som även kommer att uppdateras regelbundet. Stödet syftar till att förtydliga olika begrepp samt vilken information som efterfrågas under respektive paragraf i föreskriften.

Publicerad: 15 april 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:54

Senast granskad: 15 april 2024

Till toppen av sidan