Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:26

Öva enkelt med nytt stöd från MSB

MSB har tagit fram ett övningspaket ”Öva Enkelt!” med fem nya seminarieövningar. Öva enkelt! är ett övningsstöd som möjliggör för enskilda aktörer att med enkla förberedelser, begränsad resursåtgång och utifrån egna förutsättningar och behov utvecklas inom ett antal förmågor.

Dessa övningar tar sin utgångspunkt i samverkansövningen SAMÖ 2023 och de prioriterade förmågorna ur övningsinriktningen 2022-2026; Aktörsgemensam inriktning och samordning, Samlade lägesbilder, Samordning och prioritering av resurser, Kommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning och Informationspåverkan. De fem nya systemstödjande övningarna riktar sig till aktörer med geografiskt områdesansvar, som kommuner och länsstyrelser samt till beredskapsmyndigheter.

Övningspaketen är självinstruerande och består av olika delar:

  • användarinstruktion,
  • övningsbestämmelser,
  • checklista, mål och scenario,
  • inspel och understödjande frågor,
  • utvärderingsenkät samt
  • mall för utvärderingsrapport och åtgärdsplan.

Ladda ned materialet här och börja öva din egen organisations krisberedskap

Framsida publikation Öva enkelt
Publicerad: 25 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:26

Senast granskad: 25 september 2023

Till toppen av sidan