Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

MSB uppmärksammar Internationella fredsdagen - Över 200 insatser till Ukraina sedan krigets start

Idag den 21 september är det den Internationella fredsdagen. Den instiftades av FN 1981 och firas varje år för att främja hållbar fred och icke-våld både nationellt och internationellt. Ett aktuellt exempel är MSB:s fredsfrämjande arbete i Ukraina, som bland annat innefattar minhantering, sjukvårdsutbildningar, biståndssamordning och säkerhet.

2023 fokuserar den internationella fredsdagen på "åtgärder för fred" och hur de globala målen för hållbar utveckling är avgörande för att förebygga konflikter och upprätthålla fred.

MSB:s genomför varje år flertalet fredsfrämjande insatser tillsammans med andra svenska myndigheter och ger ett betydande stöd till EU, FN och OSSE med över 200 utsända experter varje år. Genom fredsfrämjande insatser kan gränsöverskridande säkerhetshot förebyggas och därmed också förbättra Sveriges säkerhet.

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har MSB levererat ett omfattande bidrag till både Ukraina och närliggande länder. Genom samverkan med internationella organisationer, andra myndigheter, regioner, räddningstjänster och kommuner samt näringslivet har MSB kunnat stödja Ukraina och regionen med experter och materiel. Sedan krigets start har över 200 insatser genomförts för att svara upp mot humanitära behov och för att genomföra fredsfrämjande insatser.

– I en tid som präglas av Rysslands invasion av Ukraina och den efterföljande säkerhetspolitiska utvecklingen fyller MSB:s experter en viktig roll i det internationella fredsarbetet. Det innebär att områden som cybersäkerhet, hybridhot samt kvarlämningar av krig hamnar högre upp på agendan i vårt kommande arbete för fred och säkerhet, säger Caroline Källner, enhetschef, Enheten för fredsfrämjande insatser vid MSB.

– MSB behöver också stärka arbetet inom miljö- och klimatområdet, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv och för drabbad befolkning. Ett förändrat klimat kan öka konflikter och försämra säkerheten i världen och i vårt närområde, fortsätter Caroline Källner.

Läs mer om MSB:s stöd till UkrainaLäs mer om Internationella fredsdagen på FN:s webbplats

 

Publicerad: 21 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 21 september 2023

Till toppen av sidan