Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

Insamling av brandsläckningsskum förebygger att farlig PFAS hamnar i naturen

MSB och Naturvårdsverket samlade under förra året in 190 ton skumvätskor med PFAS, som är en grupp ämnen som är mycket farliga för hälsa och miljö. Projektet har inneburit att inventera, samla in och destruera skumvätska med PFAS för att undvika att det hamnar i miljön. Initiativet fortsätter under 2023, och minskar risken för att PFAS förorenar miljön.

Målet är att samla in all den skumvätska med PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) som rapporterats in från kommunal räddningstjänst (310 ton).

– Vi är inte nöjda förrän vi har samlat in allt skum med PFAS som räddningstjänsterna vill lämna in, säger Lynn Ranåker, handläggare på enheten för brand och räddning på MSB.

Räddningstjänsten i Sverige har använt skumvätskor som innehåller PFAS i över 50 år. Det har använts vid framför allt olyckor med olja, bensin och kemikalier. Räddningstjänsterna har genom insamlingen fått skumvätska som förvarats på brandstationerna destruerad på ett säkert sätt och sparat stora kostnader.

Kostnadseffektivt initiativ

Projektet är inte bara lyckat ur perspektivet att risken för utsläpp minskar. Det är även kostnadseffektivt. Att samla in och destruera brandsläckningsskum kostar mycket mindre jämfört med kostnaden att sanera ett område som redan förorenats.

– Att sanera ett redan förorenat område är inte bara väldigt svårt, det kan dessutom kosta hundratals miljoner kronor, vilket kan jämföras med kostnaderna för projektet med att samla in brandsläckningsskummet som hittills har kostat cirka sex miljoner kronor, säger Markus Klar, handläggare på Avfalls- och kemikalieenheten, Naturvårdsverket.

Mer information:

Mer om MSB:s arbete med släckmedel

Insamling av brandsläckningsskum förebygger att PFAS hamnar i miljön på  naturvardsverket.se

Högfluorerade ämnen i miljön, PFAS på naturvardsverket.se

Om PFAS

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), eller högfluorerade ämnen som de också kallas, är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierade ämnen. Ämnena är industriellt framställda och används i ett stort antal produkter som till exempel i brandsläckningsskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är giftiga.

Publicerad: 7 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:30

Senast granskad: 7 september 2023

Till toppen av sidan