Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Tjänsteman i beredskap hos fler myndigheter stärker beredskapssystemet

Regeringen beslutade den 10 oktober att fler statliga myndigheter ska ha funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB).

Funktionen Tjänsteman i beredskap, TiB, har till uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid fredstida krissituationer. MSB har under våren haft dialog med beredskapsmyndigheter och sektorsansvariga myndigheter om behovet av TiB. Arbetet har mynnat ut i en framställan där MSB har föreslagit att ytterligare 10 myndigheter ska inrätta TiB-funktionen.

Ökad samverkan och möjlighet till tidig krishantering

Skälet för regeringens beslut är att de föreslagna myndigheterna bedöms ha uppgifter av särskild betydelse för att omgående kunna hantera en fredstida krissituation inom eget ansvarsområde eller i samverkan med andra. Inrättandet av TiB-funktionen kommer att stärka beredskapssystemet i det initiala skedet av en händelse eller kris samt ge bättre förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer och ledning inom egen organisation.

De tio nya myndigheterna som ska inrätta TiB-funktion är:

  • Bolagsverket
  • E-hälsomyndigheten
  • Försäkringskassan
  • Kriminalvården
  • Läkemedelsverket
  • Myndigheten för digital förvaltning
  • Myndigheten för psykologiskt försvar
  • Naturvårdsverket
  • Riksgäldskontoret
  • Åklagarmyndigheten

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet på msb.se

Publicerad: 19 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 19 oktober 2023

Till toppen av sidan