Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:55

Stort intresse för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Hela 290 ansökningar har kommit in från frivilliga försvarsorganisationer om medel från anslag 2:4 Krisberedskap. Pengarna ska användas för att finansiera utbildningar av frivilliga som ska tjänstgöra som förstärkningspersonal i den civila beredskapen.

17 av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna har i år sökt medel från MSB. De ansökta summorna uppgår till cirka 160 miljoner kronor för 2024 och cirka 180 miljoner kronor för 2025. MSB har 90 miljoner kronor per år att fördela på de inkomna ansökningarna.

En förstärkning av den civila beredskapen

Syftet med utbildningarna är att utbilda frivilliga för att utföra uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar hosoffentliga aktörer. De offentliga aktörer som har identifierat ett behov av förstärkningspersonal redogör för MSB behovet som ligger till grund för organisationernas ansökningar. Årets ansökningar gäller personalförstärkningsbehovet hos centrala myndigheter, kommuner, region och länsstyrelser.

MSB kommer nu att granska ansökningar och fördelar medel till utbildningar som uppfyller villkoren för uppdragsfinansieringen och som bedöms göra störst nytta för totalförsvaret. Beslut om fördelning sker i januari 2024.

Läs mer om anslag 2:4-krisberedskap på msb.se

Publicerad: 18 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:55

Senast granskad: 18 oktober 2023

Till toppen av sidan