Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:27

Slutredovisning av regeringsuppdrag om att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret

Idag den 30 oktober 2023 redovisar MSB sitt svar på regeringsuppdraget om att föreslå en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret under 2025-2030 till regeringen (Fö2023/01000).

I rapporten Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret anser MSB att det krävs en ambitionshöjning och ökad finansiering för civilt försvar för att genomföra förmågehöjande åtgärder. För att det civila försvaret under kommande försvarsbeslutsperiod ska ha en chans att uppnå riksdagens mål för det civila försvaret krävs en absolut lägsta nivå på 10 miljarder kronor årligen i anslag.

I nivå 1 föreslår MSB att prioritera åtgärder som syftar till att Sverige som nation ska motstå de inledande konsekvenserna av ett väpnat angrepp och inte falla. I nivå 2 tillförs åtgärder som kan säkerställa en viss uthållighet över tid och öka försörjningsberedskapen. För att säkerställa en långsiktig uthållighet för både försörjningen och samhället i stort, föreslår MSB åtgärder i nivå 3.

DN Debatt. ”Vi behöver göra det dyrt att angripa Sverige”Läs rapporten: Framåtanda en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret slutredovisning av regeringsuppdrag

Publicerad: 30 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:27

Senast granskad: 30 oktober 2023

Till toppen av sidan