Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:19

Myndigheter och företag i samverkan för totalförsvaret

Just nu genomför nio myndigheter olika projekt med stöd av anslag 2:4 Krisberedskap, för att tillsammans med företag inom sin sektor stärka sin egen och Sveriges försörjningsberedskap och således även totalförsvaret.

Statliga myndigheter i Sverige har ansvar att minska sårbarheter i samhället och inom sitt eget ansvarsområde. En del i det kan handla om att samverka med företag för att säkra försörjning av varor och tjänster. All samhällsviktig verksamhet är, direkt eller indirekt, beroende av företag till exempel inom produktion och transport. Därmed är företag mycket viktiga för totalförsvaret i stort och för den svenska försörjningsberedskapen.

MSB genomför därför en riktad satsning mot försörjningsberedskap med fokus på ökad samverkan med näringslivet. Nio myndigheter arbetar nu med projekt för att stärka sin och Sveriges försörjningsberedskap och involvera företag i planeringen. Målet är att myndigheterna tillsammans med företag ska stärka planeringen av försörjning som en del av samhällets satsningar på att stärka totalförsvaret i Sverige.

Ny uppdaterad folder om årets projekt

Ett urval av projekten samlas i en folder. Foldern innehåller relevanta lästips och det ges exempel på hur näringslivet kan involveras i planering och beskriver hur privat-offentliga samarbeten kan fungera. Den nya foldern ersätter den föregående från 2022. Nytt för i år är att två myndigheter har tillkommit: Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.

Stöd till myndigheterna

Som stöd i arbetet utgår myndigheterna från vägledningen Planering för försörjning av varor och tjänster – En vägledning till myndigheter för en stärkt försörjningsberedskap (MSB1765). Vägledningen handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster, i huvudsak inriktat mot höjd beredskap och krig.

Myndigheter som genomför utvecklingsprojekt

Trafikverket
Kustbevakningen
Luftfartsverket
Läkemedelsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statens veterinärmedicinska anstalt
Polismyndigheten
Fortifikationsverket
Sjöfartsverket

Mer information

Information och stöd riktat till både myndigheter och företag finns på msb.se/forsorjningsberedskap respektive msb.se/beredskapforforetagFoldern och mer information om projekten hittar du här

Folder Myndigheter och företag i samverkan för totalförsvaret
Publicerad: 26 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:19

Senast granskad: 26 oktober 2023

Till toppen av sidan