Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:57

Fortsatt utveckling av arbetssätt och verksamhetsplanering i fokus på Chefsforum civil beredskap

Med utgångspunkt i budgetpropositionen, identifierade risker och sårbarheter och förmågebedömningar låg fokus på samplanering och beroenden när beredskapsmyndigheterna möttes på Chefsforum civil beredskap (CCB).

Annika Elmgart, avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar på MSB, stod värd för mötet och inledde med att konstaterar att det är fortsatt högt tempo i det aktörsgemensamma utvecklingsarbetet sedan de nya förordningarna om statliga myndigheters beredskap och civilområdesansvariga länsstyrelser började gälla 1 oktober 2022.

– Det har redan gått lite mer än ett år sedan förordningarna trädde ikraft. Det har hänt väldigt mycket, samtidigt behöver vi fortsätta att tillsammans utveckla hur vi ska arbeta inom och mellan våra olika ansvarsområden, säger Annika Elmgart.

Två gånger om året samlas avdelningschefer, eller motsvarande, från beredskapsmyndigheterna, Försvarsmakten och Riksbanken till CCB. MSB planerar och leder mötena och agendapunkterna tas fram tillsammans med beredskapssektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga länsstyrelser utifrån aktuella behov.

Från ord till handling i samplanering

Ett arbete har gjorts under våren kring hur det geografiska områdesansvaret och beredskapssektorsansvaret på bästa sätt kan mötas. Det arbetet möjliggjorde för cheferna att bli ännu mer konkreta i ett längre pass om samplanering och fördjupningar i beroenden till varandras verksamheter.

– Det största värdet är att vi tidigt blir medvetna om varandras verksamheter och hur vi påverkar, och är beroende av, varandra under nästa år så att vi ännu lättare kan ta kontakt med varandra. Det är en viktig del i att vi ska kunna värna samhällets samlade resurser, säger Annika Elmgart.

– Vi som företräder det geografiska områdesansvaret och har ett så brett uppdrag berörs ju av nästan alla frågor så därför är det väldigt bra att vi får möjlighet att få träffa alla och skapa mer av en helhetsbild tillsammans, säger Catrin Molander, kanslichef sydöstra civilområdet.

Livsmedelsverket som är ansvarig myndighet för beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten företräddes vid mötet av avdelningschef Daniel Karlsson som konstaterade att samtalen mellan myndigheterna blir mer och mer konkreta.

– Nu pratar vi om planer, aktiviteter och vad vi behöver jobba med konkret. Vi har också kommit så långt så att vi har fler svar nu på frågor som kommer upp, säger han.

Trafikverket som är ansvarig för beredskapssektor Transporter håller med och pekar på den förflyttning och utveckling som skett under året.

– Det är bra att få mer av en helhetsbild för då ser vi att vi ju tagit steg framåt. Och det i sin tur skapar en känsla av förtröstan när vi tar oss an stora och komplexa frågor, säger Minna Nyman, avdelningschef.

Några av beredskapsmyndigheterna är nya i sin roll sedan ett år tillbaka. Åklagarmyndigheten är en av dessa.

– Efter ett år i rollen har vi nu en större förståelse för vad som förväntas av oss, säger Kristian Angneklev, chefsåklagare och chef för Totalförsvarsenheten. Det är fortfarande en utmaning att vara ny som beredskapsmyndighet, men också att få en helhetsbild av allt som sker i olika sektorer. Det bästa med detta möte var verkligen att få en bättre helhetsbild av vad som görs inom de olika ansvarsområdena.

Johan Lönnqvist från Skatteverket redogjorde för arbetet inom beredskapssektorn Försörjning av grunddata och diskuterade beroenden mellan olika ansvarsområden inom civil beredskap.

Relaterad information

Läs mer om olika ansvarsområden i strukturen för civil beredskap

Läs om Nationell risk- och sårbarhetsbedömning på msb.se

Läs nyheten ”MSB och Försvarsmakten överlämnar en samlad bedömning av totalförsvarets förmåga till regeringen”

Publicerad: 11 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:57

Senast granskad: 11 oktober 2023

Till toppen av sidan