Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:44

Sverige förbereder sig för ett medlemskap i Nato

Representanter för Sveriges civila beredskapsstruktur samlades i mitten av november för gränsöverskridande dialoger med utgångspunkt i regeringens inriktning i arbetet med Nato generellt och i Natos civila beredskapsarbete specifikt. MSB stod som arrangör.

Myndighetschefer från över 30 myndigheter deltog inklusive länsstyrelser tillsammans med civilområdesansvariga länsstyrelser, försvarsmakten, Regeringskansliet samt VD:ar från en handfull svenska företag med samhällsviktiga uppdrag.

General Christopher G. Cavoli, NATO Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), gästade konferensen tillsammans med Sveriges överbefälhavare Micael Bydén. Utgångspunkten i general Cavolis anförande var vikten av att vi alla tar det långsiktiga hotet från Ryssland och de ryska ambitionerna på yttersta allvar.

Men General Cavoli hade också med sig tydliga budskap inför det svenska medlemskapet. Ett av dem handlade om Sveriges mycket goda förutsättningar att omsätta ett medlemskap i effektiv verksamhet eftersom vi både ser behovet av och utgår ifrån samverkan i vårt arbete. Ett annat var att Nato ser betydelsen av det svenska totalförsvarskonceptet – vikten av motståndskraft.

– Vi ska särskilt ta fasta på att SACEUR underströk att Nato just nu utvecklar och ställer om sitt arbete. Det betyder att vi blir medlemmar i en organisation där vi kommer att kunna ha inflytande över utvecklingen, konstaterar Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektören för MSB, kring budskapen från General Cavoli.

Från vänster: General Christopher G. Cavoli, NATO Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), Charlotte Petri Gornitzka, GD MSB och ÖB Micael Bydén.

 

Under konferensen fick deltagarna möjlighet att fördjupa kunskaperna om Natos civila beredskapsarbete och öka förståelsen kring vilka förväntningar och åtaganden det innebär för Sverige som blivande allierad.

– Det civila beredskapsarbetet inom Nato är en central utgångspunkt för alliansens kollektiva försvarsförmåga. Därför är det viktigt att vi träffas och reflekterar över vad det kommer innebära för oss. Sverige har mycket att bidra med på civil sida, inte minst när det gäller individens beredskap inför kris och krig, säger MSB:s generaldirektör.

Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka fortsätter att reflektera kring diskussionerna på konferensen gällande utvecklingen av det civila försvaret:

– I diskussionerna är det uppenbart att vi är överens om vikten av att fortsätta bygga upp det civila försvaret så snabbt som möjligt och att vi parallellt behöver planera för nästa steg.

Under konferensen fick deltagarna också öva vad som krävs av respektive organisation i en situation som skulle kräva värdlandsstöd.
Värdlandsstöd innefattar alla åtgärder, från förberedande planering till hantering, i syfte att så effektivt som möjligt vid samhällsstörningar i fred och i krig ta emot stöd från annan stat eller organisation.

Värdlandsstöd omfattar även transitering av stöd genom en stat till en annan mottagande stat. Både civil och militär verksamhet ingår. Värdlandsstöd kan även genomföras i ordinarie verksamhet, till exempel vid övningar.

MSB:s generaldirektör avslutar med att konstatera:

– Vi är många som ska bidra i uppbyggnaden av det civila försvaret. Utifrån en tydlig planering kan vi bidra var och en – såväl det privata näringslivet som offentliga aktörer.

Publicerad: 22 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:44

Senast granskad: 22 november 2023

Till toppen av sidan