Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:48

Säkrare tillsammans: Finland och Sverige

Finland och Sverige arbetar tillsammans inom en rad områden för att bidra till ett säkrare samhälle. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget har samarbetet för att utveckla det civila försvaret ökat, men Finland och Sverige arbetar även sida vid sida för att stärka den gemensamma beredskapen inför och hantering av fredstida kriser.

Det bilaterala krisberedskapsprogrammet, Hanaholmen-initiativet, är ett exempel på hur ledande aktörer från Finland och Sverige träffas för att stärka det bilaterala samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar. MSB har bidragit med ekonomiskt stöd till utbildningsprogrammet sedan dess start 2021.

Årets utbildningsprogram av Hanaholmen-initiativet avrundades tisdagen den 7 november med ett högnivåforum på Hanaholmen utanför Helsingfors. Syftet med forumet var att lyfta fram och diskutera de observationer och rekommendationer som uppstått under utbildningsprogrammet. Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för civilt försvar, och Camilla Asp, överdirektör på MSB, deltog som talare.

– Det har varit väldigt intressant att ta del av årets deltagares reflektioner och att höra att programmet bidrar till konkreta samarbetsinitiativ, exempelvis för att stärka privat-offentlig samverkan inom försörjningsberedskapen. Vi har mycket att lära av varandra och de personliga kontakter över sektorer och gränser som skapas under programmet är en viktig nyckel för ett starkare civilt försvar, säger Camilla Asp.

Camilla Asp, överdirektör på MSB, deltog som talare vid ett avslutande panelsamtal tillsammans med Petteri Korvala, generalsekreterare för den finska Säkerhetskommittén, under högnivåforumet på Hanaholmen 7 november. Fotograf: Joonas Pöytäniemi, Hanaholmen.

Krisberedskapsprogrammet startades 2021 för att stärka det sektoröverskridande bilaterala samarbetet inom krishantering och det civila försvaret och involverar därför alla viktiga samhällssektorer i ett och samma program.

Programmet bygger vidare på andra existerande sektoriella samarbeten såsom det nordiska Hagasamarbetet inom samhällsskydd och beredskap och Svalbard-samarbetet inom hälsovården. Det unika med Hanaholmen-initiativet är att det är sektoröverskridande och omfattar alla delar av samhället, inklusive civilsamhället och näringslivet.

Årets deltagare av det bilaterala krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-initiativet. Utbildningsprogrammet samlar tio deltagare från respektive land. Fotograf: Joonas Pöytäniemi, Hanaholmen

Fakta Hanaholmen-initiativet

Hanaholmen-initiativet är ett sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som ska stärka det civila försvaret i Sverige och Finland och främja samarbetet mellan länderna inom beredskap för och hantering av civila kriser. Hanaholmen-initiativet genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland, MSB och den finska Försörjningsberedskapscentralen.

Publicerad: 13 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:48

Senast granskad: 13 november 2023

Till toppen av sidan