Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 24 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:23

MSB välkomnar regeringsuppdrag om att stärka den svenska försörjningsberedskapen

Regering har gett MSB och Tillväxtverket i uppdrag att gemensamt föreslå en sammanhållen funktion för information till företag som kan stödja produktionsomställningen inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Myndigheterna ska även identifiera behov av information som kan uppstå, till exempel om regelverk, testning och provning, och analysera möjliga behov av dispenser och regellättnader.

– Uppdraget är ett av flera viktiga steg för att säkerställa en god försörjningsberedskap, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Näringslivet en av många aktörer som är en viktig resurs i det fortsatta arbetet.

MSB kommer nu att tillsammans med Tillväxtverket analysera innebörden av regeringsuppdraget som ska redovisas till Regeringskansliet den 12 december 2024.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka privat-offentlig samverkan avseende försörjningsberedskap (Fö2023/01775, MSB2023-16003-1)

Publicerad: 24 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:23

Senast granskad: 24 november 2023

Till toppen av sidan