Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:59

Det civila försvaret stärks när förmågan att rapportera under höjd beredskap prövas

Under 2023 deltar MSB tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen i aktiviteter kopplat till regeringsuppdraget pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap. MSB både arrangerar och deltar i aktiviteterna.

Regeringsuppdraget har getts till MSB och Försvarsmakten och inom ramen för uppdraget har ett antal prövande och kunskapshöjande aktiviteter genomförts för att stärka det civila försvaret. Syftet är att bidra till utveckling av förmågan att rapportera och sammanställa samlade lägesbilder under höjd beredskap.

– Regeringsuppdraget har varit ett viktigt verktyg i att implementera den nya beredskapsstrukturen och bidragit till att vi utvecklat och stärkt Sveriges totalförsvar. Nu ska vi ta tillvara de lärdomar vi fått, säger Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör MSB.

Under vecka 45 genomfördes en övning där lägesbilder rapporteras genom den svenska beredskapsstrukturen. För MSB som en övad aktör har övningen varit ett värdefullt verktyg för att pröva myndighetens olika roller vid rapportering och framtagande av samlad lägesbild under höjd beredskap. Övningen har fungerat som en katalysator för den egna utvecklingen genom att MSB behövt vidta förberedande åtgärder inför övningen som man sedan haft möjligheten att pröva. Det har gett flera viktiga insikter om MSB:s olika roller och även vad som behövs arbetas mer med tillsammans med andra aktörer.

Flertalet övningsaktiviteter genomförs

Arbetet med att pröva rapporteringsvägar och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap genomförs i tre steg:

  • ett sambandsprov,
  • en övning där lägesbilder rapporteras genom den svenska beredskapsstrukturen samt
  • en avslutande övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering

Efter den sista övningsaktiviteten kommer resultatet att analyseras och sammanställas inför MSB:s och Försvarsmaktens redovisning till Regeringskansliet den 1 april 2024.

Ny struktur för civilt försvar och krisberedskap

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap där 60 myndigheter är uppdelade på tio beredskapssektorer med en myndighet som utpekad sektorsansvarig. Därtill har länsstyrelserna delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse. Strukturen innebär till del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap. MSB har i systemet rollen som sektorsansvarig myndighet inom sektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen samt ingår i sektorn elektroniska kommunikationer och post.

Läs mer om strukturreformen av krisberedskap och civilt försvar

Publicerad: 23 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:59

Senast granskad: 23 november 2023

Till toppen av sidan