Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 28 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Bred uppslutning när MSB bjöd in till Mötesplats: Övning för färdighet

Hur övar man totalförsvar? Går det att öva enkelt i sin egen organisation? Och hur kommer ett Natomedlemskap att påverka övningsverksamheten? Det var några frågor som diskuterades under Mötesplats: Övning för färdighet.

Ett 150-tal personer från bland annat beredskapsmyndigheter, regioner, kommuner och frivilliga försvarsorganisationer samlades den 22 november i Stockholm på Mötesplats: Övning för färdighet för att utbyta erfarenheter och lära sig mer om utbildnings- och övningsverksamhet, i syfte att utveckla Sveriges förmåga att hantera olyckor, kriser och ytterst krig. Två saker som genomsyrade mötesplatsen var behovet av samverkan mellan olika aktörer och Sveriges stundande medlemskap i Nato.

Vikten av samverkan

Samverkan är ofta svårare i praktiken än i teorin. Att öva samverkan är därför en viktig del i utvecklingen av den svenska beredskapen. Det är svårt att förutse var och när en kris kommer att ske eller hur den kommer att påverka samhället. Genom att öva och se till att samverkan fungerar mellan aktörer på olika nivåer, med olika uppdrag och ansvar blir samhället bättre rustat för att hantera kriser och ytterst krig.

Ida Kullgren och Pontus Rotter, MSB, höll ett seminarium om att förstå varandra vid hanteringen av samhällsstörningar. De presenterade bland annat arbetet med vidareutvecklingen av Gemensamma grunder, som är ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning vid fred och krig.

Sverige har sedan länge deltagit i Natos arbete med att stärka samhällets resiliens. Genom ett medlemskap i Nato kommer möjligheterna till internationell samverkan i den svenska övningsverksamheten att öka. För att få en bättre förståelse av vad medlemskapet kan innebära var Ingunn Moholt, fagdirektør totalforsvar på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), inbjuden för att dela med sig av norska erfarenheter av Nato ur ett utbildnings- och övningsperspektiv.

Det privata och offentliga stärker varandra

Näringslivet är av central betydelse för totalförsvaret och deltar på olika sätt i offentliga aktörers övningar. Kalle Ericson, Director Operations på Vattenfall, Ulrika Dahlin, Risk Manager på ICA Sverige AB och Maria Mehlqvist, krissamordnare på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), deltog i ett panelsamtal om vilken roll näringslivet kan ha och hur deras förutsättningar ser ut för att delta i olika övningar.

Mötesplatsen avslutades med ett panelsamtal där Erik Richardsen, tf. beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Kalmar län, Mia Wallner, säkerhetschef i Upplands-Bro kommun, och Eva Blomqvist, ledamot i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS), samtalade om olika aktörers förutsättningar för samverkan vid övning.

Mötesplatsen arrangerades inom ramen för Nationellt forum för inriktning och samordning av utbildning och övning (NAFS) och avslutade sex månader av aktörsgemensam kraftsamling kring lärande och metodutveckling inom utbildnings- och övningsverksamhet.

Läs mer om forum för utbildning och övning på msb.se

Publicerad: 28 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 28 november 2023

Till toppen av sidan