Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:04

Vi ökar vår förmåga till gemensam samverkan och ledning

Gemensamma grunder är ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning. Med ett år kvar av projekttiden går vi nu ut med den andra öppna remissen.

Syftet med en öppen remiss är att återigen öppna upp för alla att tycka till om pågående arbete. Allt för att slutleveranserna ska bli så bra och användbara som möjligt. Så hjälp till att bidra i vidareutvecklingen genom att ta del av den öppna remissen mellan 14 december och 7 februari. Ramverket Gemensamma grunder

Samskapande arbetssätt

- Just nu deltar över 50 aktörer från det svenska beredskapssystemet med att vidareutveckla Gemensamma grunder. Vissa är med i våra utvecklingsgrupper som tar fram utkast på leveranserna och vissa är med i våra nätverk och får kontinuerlig möjlighet att påverka arbetet, berättar Ida Kullgren, projektledare MSB. Våra erfarenheter från den första öppna remissen som var juni till september i år är bara positiva. Det gav alla samma möjlighet att påverka och vi har också fått bra återkoppling på att vi är transparanta med den vidareutveckling som sker.

Vad vill vi ha synpunkter på denna gång?

Projektets arbetsgrupper har analyserat och arbetat in de inspel vi fått i förra öppna remissen från i somras. Vissa leveranser kommer vara uppdaterade redan nu medan andra uppdateras i juni 2024. Pontus Rotter, MSB som är innehållskoordinator i projektet berättar att denna gång kommer vi vara lite mer specifika på vad vi vill ha in synpunkter på. Det handlar om texter på uppdaterade nyckelbegrepp i Konceptuell grund – som tex. samverkan, ledning och samhällsstörning – och inom arbetssätt en nyutvecklad process för inriktning och samordning med tillhörande checklistor.

Vad kommer under 2024?

Ida berättar att projektet kommer under sitt sista år att fortsätta arbeta med att uppdatera och vidareutveckla leveranser på alla nivåer i Ramverket. Rent konkret handlar det bland annat om att i juni ha ett paket med lägesbild och rapporteringsleveranser att visa upp. Till exempel en uppdaterad process för samlad lägesbild med tillhörande beskrivning och mallar. Vi kommer också komplettera de fyra förhållningssätten (helhetssyn, perspektivförståelse, proaktivitet och medvetet beslutsfattande) med ett femte som handlar om kommunikation. Även vägledningen Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar (MSB1266-2019) kommer att uppdateras och ha mer fokus på arbetssätt. Dessutom kommer ledarskap i det aktörsgemensamma sammanhanget bli en del av Ramverket.

Om Ramverket Gemensamma grunder

Gemensamma grunder är ett aktörsgemensamt ramverk för samverkan och ledning som ska användas inför och vid hanteringen av samhällsstörningar. Syftet är att göra det enklare att förstå varandra, dela lägesbilder och annan information, samt att åstadkomma inriktning och samordning. Gemensamma grunder lanserades första gången 2014 och har implementerats och användas i vårt beredskapssystem sedan dess. Den vidareutveckling som nu pågår bedrivs utifrån de behov som framkommit från er aktörer utifrån erfarenheter av implementering och hantering av olika samhällsstörningar.

Publicerad: 14 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:04

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan