Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:39

Ny webbsida om förebyggande av skolattacker

Med start idag finns en ny webbsida som samlar information och stöd kring det förebyggande arbetet mot skolattacker. Skolattack.se vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudman.

Skolattack.se samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker. Samverkande myndigheter bakom webbsidan är Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket samt organisationen Sveriges Kommuner Regioner (SKR). 

I samband med lanseringen av skolattack.se arrangerar CVE webbinariet ”Skolattacker – ett växande problem och hur kan vi arbeta förebyggande?”. Webbinariet sänds måndagen 11 december kl 10.00–12.00, men kan även ses i efterhand på CVE:s webbplats.

Skolattack.se på CVE:s webbplats

Webbinarie om skolattacker på CVE:s webbplats

Mer om MSB:s material kring att förebygga skolattacker

Publicerad: 11 december 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:39

Senast granskad: 11 december 2023

Till toppen av sidan